Våre behandlinger

Vi tilbyr tilpasset behandling innen ulike funksjonsnedsettelser, både individuelt og i grupper. Målet er at pasienten skal utvikle, gjennvinne eller vedlikeholde funksjonsevnen, og selv bidra til bedring av egen helse.

Induviduell fysioterapi Våre gruppetilbud

Individuell fysioterapi

Vi er opptatt av å opprettholde et godt forhold mellom behandler og pasient, og ser derfor på pasienten i et helhetlig perspektiv, både fysisk, psykisk og sosialt, og kommer sammen frem til den beste behandlingsformen som passer hver enkelt.

Vi benytter blant annet manuell behandling, funksjonell trening og stressmestring.

Gruppetilbud

Bevegelighet og avspenningsgruppe

I denne timen øver vi på bevegelighet, koordinasjon og avspenning. Vi gjør øvelser for å komme i kontakt med kroppen og kroppens spenningsmønster. Spenner du musklene, eller greier du å slappe av ?  Gjennom bevisstgjøring av pusten øver vi på tilstedeværelse, bevegelighet og avspenning.

Denne timen passer for alle som ønsker større bevissthet rundt spenning/avspenning, bevegelighet og koordinasjon.

Parkinsongruppe

Dette er et tilbud for personer med Parkinson sykdom.
Treningen tar sikte på å bedre og vedlikeholde dagliglivets funksjon. Dagliglivets bevegelser omsettes i øvelser flettet inn i en time med mye musikk, litt sang og stemmebruk, bevegelsesglede og humor.

Artrosegruppe

«Trening og bevegelse er trygt, - og det beste forsvar mot artrose.»( jf. Fysioterapidagen 2022)
Timen tar sikte på å påvirke styrke, utholdenhet, bevegelighet og koordinasjon i en lett blanding mellom sal-aktivitet og treningsapparater. God musikk hører til. Vi har Aktiv A artrosekurs.

Hjerte- og lungetreningsgruppe

Dette tilbudet er for deg som har hjerte-/lungesykdom, eller ønsker opptrening etter hjerteoperasjon/ hjerteinfarkt.

Målet med treningen er bedret livskvalitet i dagliglivet. Dette oppnås ved å øke fysisk arbeidskapasitet og trygghet i forhold til egen yteevne, samt motivasjon til varig livsstilsendring.

Treningen foregår til lystbetont musikk, og består av effektiv utholdenhetstrening etter intervallprinsippet og funksjonell styrketrening.

Generell treningsterapigruppe

Aktiv og funksjonell rehabilitering/opptrening i gruppe med og uten treningsapparater. Fysioterapeuten veileder deg i et individuelt tilpasset øvelsesprogram basert på en grundig utredning og dine utfordringer og mål.

Vil du vite mer om våre behandlinger eller avtale en konsultasjon?

Ring oss på 73 96 36 26 eller skriv en melding via vårt kontaktskjema.

Kontakt oss